Üyelik Koşulları

SPP’ye asıl üye olabilecek gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir.

Gerçek kişiler: onsekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip olmak ve yabancılar için Türkiye'de oturma hakkına sahip olmak koşuluyla,

Sermaye Piyasası ve Yatırım Hizmetleri faaliyetlerinde bulunanlar özellikle portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, kurumsal finansman, kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkileri alanlarında çalışanlar

Üniversitelerin işletme, ekonomi, finans, sermaye piyasaları ve benzeri ana bilim dallarında görev yapan/yapmakta olan öğretim görevlileri veya ilgili konularda lisans, yüksek lisans mezunu ve doktora çalışması olanlar,

Sermaye Piyasası ve Yatırım Hizmetleri faaliyetlerinde bulunup kendi isteği ile bırakan veya bu meslekten emekli olanlar.

Tüzel kişiler:

- Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Yüksek Okullar,
- Kamu kurum ve kuruluşları,
- Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları,
- Sivil toplum kuruluşları

Derneklere üye olmaları yasaklananlar, SPP’ye ödenti ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle SPP üyeliğinden sürekli olarak çı­karılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar SPP'ye üye olamazlar.

E-BÜLTEN
SPP Derneği e-bültenlerinin size düzenli olarak ulaştırılmasını istiyorsanız lütfen tıklayınız.