Yönetimin Mesajı

Murat ÇetinkayaDeğerli Sermaye Piyasası Profesyonelleri,

2012 senesindeki ilk çağrımız ile hayata geçen Sermaye Piyasası Profesyonelleri Derneğimiz çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye’nin sermaye piyasası geleceği hakkında söz sahibi olacak cari ve müstakbel profesyonel insan kaynağına yönelik kamusal katma değer odaklı birliktelik ve koordinasyon amaçlamaktayız. Sizlere ülkemizin pek çok sektörünün gelişimine  katkıda bulunması kaçınılmaz olacak Sermaye Piyasası sektörümüzün Türkiye’nin öncelikle 2023 eylem planı  ile uyumlu, mesleki ve vizyoner koordinasyon kültürü gelişimine katkıda bulunması amacıyla bağımsız bir meslek platformu olarak kurulan SPP’nin çalışmaları hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum:

2012 senesinde  kurulan derneğimiz öncelikli olarak uluslararası standartlarda eğitim ve lisanslama faaliyetlerine yönelik çalışmalarda bulunmayı hedeflemekteydi. Bu kapsamda derneğimizin kurulmasına da ilham veren Avrupa Finansal Analistler Birlikleri Federasyonu (European Federation of Financial Analysts Society -EFFAS) ve üye dernekleri ile yakın işbirliği tesis etmeyi amaçladık ve 2013 senesinde EFFAS federasyonuna tam üye olduk.  50 yılı aşkın süredir faal olan EFFAS, üyelerinin bilgi alışverişinde bulunmasına ve uluslararası standartta bir lisanslama sisteminin gelişmesinde başarılı olmuş bir çatı platformdur.

SPP Derneği olarak 2014 senesinde EFFAS’ın geniş kapasitesi dahilinde özel bir konuda odaklanmayı planladık. Özellikle tasarruf bilincinin yerleşmesi ve kıt olan kaynaklarımızın etkin kullanımı çerçevesinde  işbirliği imkanları üzerinde durduk. Bu çerçevede, 2015 için Avrupa  Emeklilik Sistemi uygulamalarının kavramsal etki analizlerini ülkemiz özelinde irdelemek üzere EFFAS ile ortak çalışmalar yürütmeyi ve geliştirdiğimiz önerileri raporlaştırarak ülkemiz otoriteleri ile paylaşmayı bir kamusal misyon olarak görmekte ve  amaçlamaktayız.

2014 senesinde amatör bir ruhla ancak profesyonel hedefler ile gerçekleştirdiğimiz finassal eğitimlerimize  (kantitatif varlık yönetimi eğitimleri) ilaveten  2015 için sermaye piyasası hukuku çerçevesinde eğitsel  seminerler planlamaktayız.

2015 senesinde ülkemizin ekonomik ilişkilerini pekiştirmek amacıyla odaklanmakta olduğu ilk aşamada Balkan ülkeleri finans kurumları ile ilişkilerimizi geliştirmek için değişim programları planlamak niyetindeyiz.

Orta ve uzun dönemde Türkiye ekonomisinin, dünya ekonomisi içerisinde nasıl bir konuma sahip olacağını belirleyecek olan temel faktör, hiç şüphesiz ekonomideki rekabet gücüdür. Bu bağlamda, ekonominin yüksek teknolojik kabiliyete ve nitelikli işgücüne sahip, değişen şartlara hızla uyum sağlayan, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü olan, istikrarlı ve verimlilik düzeyi yüksek bir yapıya kavuşturulması SPP Derneği’nin temel amacı olmaya devam edecektir.

Bugünün ve geleceğin sermaye piyasası profesyonellerinin yetişmesinde kendini sorumlu hisseden bireysel ve tüzel  kişileri Derneğimize üye olmaya ve katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

Murat Çetinkaya

E-BÜLTEN
SPP Derneği e-bültenlerinin size düzenli olarak ulaştırılmasını istiyorsanız lütfen tıklayınız.