Vizyon, Görev ve Hedefler

Vizyonumuz; sermaye piyasası ve yatırım hizmetleri profesyonellerinin uluslararası kabul görmüş standartta mesleki yeterliliğe sahip olmasıdır.

Amaçlarımız;

  • Üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki ilişkileri güçlendirmek,
  • Sermaye piyasası ve yatırım hizmetleri profesyonellerinin meslek etik ve ilkelerinin, esaslarının ve standartlarının oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak,
  • Ulusal ve uluslararası alanda mesleki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler hakkında bilgi vererek, eğitim çalışmaları yaparak üyelerinin mesleki ilerlemelerine yardımcı olmak,
  • Mesleğin nitelikli elemanlar tarafından yürütülmesini sağlayacak çalışmalar organize etmek, bu nitelikteki çalışmalara katkıda bulunmak,
  • Meslekle ilgili kamu ve özel kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmek ve bu şekilde topluma hizmet etmektir.

SPP Tüzük için tıklayınız

E-BÜLTEN
SPP Derneği e-bültenlerinin size düzenli olarak ulaştırılmasını istiyorsanız lütfen tıklayınız.