Haberler
2018-03-13

2017 Yılı Genel Kurulu

Sermaye Piyasası Profesyonelleri Derneği\'nin  (SPP)  2017 Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen adreste 18 Mart 2018 Pazar günü saat
11:00 de; çoğunluk sağlanamazsa 28 Mart 2018 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Derneğimizin fesih kararı genel kurula sunulacağı için katılımınız özellikle önem arz etmektedir.

Tüm üyelerimizi bekliyoruz.

Yerleşke: Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi / Güney Kampüs Bebek.

 Gündem :

 1-      Açılış

 2-      Başkanlık Divanının Teşkili

 3-      2017 Yılı Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

 4-      Yönetim Kurulunun İbrası

 5-      Denetim Kurulunun İbrası

 6-      Fesih kararının GK'ya sunulması 

 7-      Dilek ve öneriler

 8-      Kapanış

    Saygılarımızla
    SPP Yönetim Kurulu  

2017-03-02

2016 Yılı Genel Kurulu

Sermaye Piyasası Profesyonelleri Derneği\'nin  (SPP) Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen adreste 19 Mart 2017 Pazar günü saat

11:00 de; çoğunluk sağlanamazsa 26 Mart  2017 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Tüm üyelerimizi genel kurul toplantısında görmekten mutluluk duyacağız.

 

Yerleşke: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Kriton Curi Salonu / Güney Kampus Bebek.

 

   Gündem :

    1-      Açılış

    2-      Başkanlık Divanının Teşkili

    3-      2016 Yılı Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

    4-      Yönetim Kurulunun İbrası

    5-      Denetleme Kurulu İbrası

    6-      2017 yılı Tahmini bütçenin ve çalışma planının görüşülüp, oylanması

    7-      Tüzük değişikliği önerilerinin karara bağlanması

    8-      Dilek ve öneriler

    9-      Kapanış

2016-07-25

Kınama

Milli irademize yönelik darbeyi şiddetle kınıyor,

vatanımıza ve demokrasimize sahip çıkan

Aziz Milletimize teşekkürü bir borç biliyoruz.

 

Şehitlerimize Allah'tan rahmet,

yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

2016-04-12

2015 Yılı Genel Kurulu

SPP Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen adreste 03 Nisan 2016 Pazar günü saat 10:00 da; çoğunluk sağlanamazsa 24 Nisan 2016 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Yerleşke: Mahir İz Caddesi Sümer İş Merkezi A Blok No:30 Altunizade - Üsküdar / İstanbul

Tüm üyelerimizi genel kurul toplantısında görmekten mutluluk duyacağız.

Gündem :

1-      Açılış

2-      Başkanlık Divanının Teşkili

3-      2015 Yılı Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

4-      Yönetim Kurulunun İbrası

5-      Denetleme Kurulu İbrası

6-      Tahmini bütçenin ve çalışma planının görüşülüp, oylanması

7-      Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi

8-      Dilek ve öneriler

9-      Kapanış

2015-02-09

2014 Yılı Genel Kurulu

Dernek Genel Kurulu aşağıda belirtilen tarih ve gündem ile toplanacaktır.

Tarih : 01 Mart 2015 Pazar (Yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 15 Mart 2015 Pazar günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle toplanılacaktır)

Saat : 11:00

Yer : Mahir İz Cad. Sümer İş Merkezi A Blok No:30 Altunizade - Üsküdar / İstanbul (Ramada Oteli Yanı ING Bank Altunizade Şubesi Üst Katı)


Gündem : 

1) Açılış

2) Başkanlık Divanının Teşkili

3) 2014 yılı Faaliyet Raporunun okunması

4) 2014 yılı Denetim Raporunun okunması

5) Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası

6) 2015 yılı faaliyet planı ve tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması

7) Dilek ve temenniler

8) Kapanış

2014-11-16

Kantitatif Varlık Yönetimi Eğitimi-3

 

Sermaye Piyasası Profesyonelleri (SPP) Derneği ve İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı işbirliğinde finans profesyonellerine yönelik olarak 16 Kasım 2014 tarihinde "Kantitatif Varlık Yönetimi-3" eğitimi düzenlenecektir.

 

Uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olan eğitime katılım 35 kişiyle sınırlandırılmıştır. İlk başvuranlara öncelik verilecektir.

 

Eğitim çalışması katılımcıların;

 

 • Temel Bloomberg bilgilerinin kazandırılması
 • Kantitatif bir şekilde CAPM modelinin incelenmesi
 • Bloomberg terminali üzerinde hisse değerlemesi ve portföy yönetimi
 • Bilanço analizi

 

üzerine deneyim kazanmalarını amaçlamaktadır.

 

Eğitimler İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı uzmanları tarafından verilecektir.

2014-11-02

Kantitatif Varlık Yönetimi Eğitimi-2

 

Sermaye Piyasası Profesyonelleri (SPP) Derneği ve İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı işbirliğinde finans profesyonellerine yönelik olarak 2 Kasım 2014 tarihinde "Kantitatif Varlık Yönetimi-2" eğitimi düzenlenecektir.

 

Uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olan eğitime katılım 35 kişiyle sınırlandırılmıştır. İlk başvuranlara öncelik verilecektir.

 

Eğitim çalışması katılımcıların;

 

 • Temel Bloomberg bilgilerinin kazandırılması
 • Kantitatif bir şekilde CAPM modelinin incelenmesi
 • Bloomberg terminali üzerinde hisse değerlemesi ve portföy yönetimi
 • Bilanço analizi

 

üzerine deneyim kazanmalarını amaçlamaktadır.

 

Eğitimler İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı uzmanları tarafından verilecektir.

2014-10-19

Kantitatif Varlık Yönetimi Eğitimi-1

 

Sermaye Piyasası Profesyonelleri (SPP) Derneği ve İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı işbirliğinde finans profesyonellerine yönelik olarak 19 Ekim 2014 tarihinde "Kantitatif Varlık Yönetimi-1 " eğitimi düzenlenecektir.

 

Uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olan eğitime katılım 35 kişiyle sınırlandırılmıştır. İlk başvuranlara öncelik verilecektir.

 

Eğitim çalışması katılımcıların;

 

 • Temel Bloomberg bilgilerinin kazandırılması
 • Kantitatif bir şekilde CAPM modelinin incelenmesi
 • Bloomberg terminali üzerinde hisse değerlemesi ve portföy yönetimi
 • Bilanço analizi

 

üzerine deneyim kazanmalarını amaçlamaktadır.

 

Eğitimler İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı uzmanları tarafından verilecektir.

2014-02-14

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı ve Genel Kurul Çağrısı

Değerli  Sermaye Piyasası Profesyonelleri Derneği Üyeleri,

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

2013 senesi faaliyetlerimizin  değerlendirilmesi ve 2014 planlaması için biraraya geleceğimiz Olağan Genel Kurulumuzu  9 Mart 2014 Pazar günü yapmayı planlıyoruz.

Genel Kurulumuza eksiksiz tüm üyelerimizin teşriflerini rica ediyorum.  Belki 2013\'de bir araya gelecek fazla bir imkanımız olmadı ancak planlı programlı çalışacağımız güzel bir 2014\'ün bizleri beklediğine inanıyorum.

2013 SPP için amatörce çalışılan ve fakat profesyonel sonuç elde edilmiş bir yıl oldu. Haziran ayında European Federation of Financial Analyst Societies  EFFAS\'ın Genel Kuruluna katılarak üyelik talebimizi ilettik.

Aynı kurulda oybirliği ile ülkemizi temsilen EFFAS\'ın üyesi olarak kabul edildik. Temmuz ayında bu üyeliğin ilk imkanından faydalanarak 9 üyemizi İspanya\'da eğitime gönderdik. 2014 için kurumsal ve pragmatik refleksi olan profesyonel bir yapıya dönüştürmek niyetindeyiz derneğimizi. Bu nedenle Genel Kurulumuzda bazı tüzük değişikliklerini onaylamak istiyoruz. Derneğimizde kanunen gerekli kurullar dışındaki işlevsiz kalmış organları lağvedeceğiz. Dernekler kanununa göre Genel Kurulda seçmemiz gereken Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur. Bu kurullara asil üyelerden seçim yapabiliyoruz. Mevcut tüzüğe göre seçilen üyelerin tüzel üyelikleri temsil esası gözetiliyor. Yeni tüzük ile bunu mecburi yapacağız. Yani tüzük değişikliği ile asil üyeliği tüzel  üyelere vereceğiz.

Derneğimizin önümüzdeki yıllarda yapacakları kurumsal fonlama ve kurumsal bazı lojistik imkanların derneğimiz lehine kullandırılmasını gerekmektedir. Bunu sağlayacağız. Hızla kurumsal/tüzel üye sayımızı  arttıracağız. Bu da planladığımız faaliyetlerimiz için fonlama imkanı yaratacaktır.

Arkadaşlarım bu mesaj ekinde bugün size yeni tüzük taslak metnini de ulaştırıyorlar. Yeni dönemde bireysel üyelerimizi fahri statüye geçiriyoruz. Fahri üye sadece giriş aidatı ödeyecek ve sonraki dönemlerde yıllık ödenti istenmeyecektir. Dernek imkanlarından faydalanmalarında bir kısıtlama olmayacaktır. Yazımın başında da ifade ettiğim üzere kurumsal ve pragmatik refleksi güçlü profesyonel bir dernek olmamız için kanuni kurullar ile ilgili  seçme ve seçilme hakkını tüzel üyelerimizle sınırlandırıyoruz.

Yeni dönemde ümid ediyorum tüm üyelerimizi memnun eden, destekleyeni gönülden mutlu eden bir dernek yapısına ulaşacağız. Az veya çok SPP\'nin her kazanımında emeği olan fiili ya da gönül desteği olan tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu duygularla tekrar tüm üyelerimizi 9 Mart Genel Kurulumuza davet ediyorum.

Sevgi ve Saygılarımla

 

Murat Çetinkaya

SPP Yönetim Kurulu Başkanı

 

GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

Tarih              :09 Mart 2014 Pazar (Yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 23 Mart 2014 Pazar günü aynı yer ve saatte, aynı   gündemle toplanılacaktır)

Saat               : 11:00

Yer                 : Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi No:37 Üsküdar / İSTANBUL

                        (Özyeğin Üniversitesi Yerleşkesi)

Gündem       :

1-    Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili

2-    2013 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi

3-    2013 Yılı denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulunun ibra edilmesi

4-    2014 Yılı çalışma planı ve bütçesinin görüşülmesi ve oya sunulması

5-    Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve karar bağlanması

6-    Dilek ve temenniler

 

 

 

2013-05-02

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Getirdiği Yenilikler Ve Uygulamasının Değerlendirilmesi Programı

2 Mayıs 2013

Borsa İstanbul AŞ Konferans Salonu, İstinye

PROGRAM

08.30-08.45 KAYIT

08.45-09.30 AÇILIŞ VE ANA TEMA KONUŞMALARI

Av. Fikret DURAN-Boğaziçi Avukatlar Derneği Başkanı

Prof.Dr.Ahmet Nuri CERANOĞLU -Doğuş Üniversitesi Rektör Vekili

Dr. M. İbrahim TURHAN-Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı

Dr.Vahdettin ERTAŞ, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

Ali BABACAN, Başbakan Yardımcısı

09.30-10.30

I.OTURUM ŞİRKET FİNANSMANI VE SERMAYE PİYASASI KANUNU

Moderatör: Gökay OTYAM - NTV Ekonomi Müdürü

Temel KOTİL, Türk Hava Yolları Genel Müdürü

Kenan YAVUZ-Socar Türkiye Başkanı(CEO)

Abdullah Orkun KAYA,TTNet Genel Müdürü

10.30-10.45 KAHVE ARASI

10.45-11.15 SERMAYE PİYASASI KANUNU GENEL TAKDİMİ

A. Kerem ÖZŞAHİN- SPK Hukuk İşleri Daire Başkanı

11.15-12.30 II.OTURUM HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARI NELER BEKLİYOR?

Moderatör: Bircan AKPINAR, SPK Başkan Yardımcısı

Dr. Harun KILIÇ, KILIÇ & Partners Ortak Avukatlık Bürosu

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ-Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Av. Ümit İhsan YAYLA, Merkezi Kayıt Kuruluşu Eski Genel Müdür Yrd.

12.30-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ

14.00-15.30 III.OTURUM PİYASALAR VE AKTÖRLER YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA HAZIR MI?

Moderatör: Cihat ZAFER-Müsiad Kurumsal İletişim Direktörü

Reşat KARABIYIK, Bizim Menkul Değerler A.Ş Genel Md.

Dr.Engin KURUN, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür/TKYD Genel Sekreteri

Av. Burak K. TANRISEVER- Boğaziçi Avukatlar Derneği/Tanrısever&Mersinoğlu Hukuk B.

15.30-15.45 KAHVE ARASI

15.45-17.00 IV.OTURUM SERMAYE PİYASALARINDA HUKUKA AYKIRILIKLAR, TEDBİRLER VE YAPTIRIMLAR

Moderatör: İbrahim PEKER, SPK Başkan Yardımcısı

Av. Mehmet GÜN-Gün Hukuk Bürosu

Yard. Doç. Dr. Selman DURSUN-İSTANBUL Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kürşat YILMAZ, SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı

17.00-17.30 GÜNÜN ÖZEDİ-KAPANIŞ KONUŞMASI

Dr.Nusret ÇETİN-Sermaye Piyasası Kurulu

15.45-17.00 SERTİFİKALARIN VERİLMESİ-KAPANIŞ

ÖNEMLİ NOT:PROGRAMA KATILMAK İÇİN KAYIT ZORUNLULUĞU VARDIR. KAYIT İÇİN nafideniz@bavder.com.tr ADRESİNE MAİL YAZMANIZ Ya da 05548441401 NO'LU TELEFONU ARAYARAK KAYIT OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.

2013-03-07

Borsa İstanbul verileriyle "Borsalarda Kim Kazanıyor Kim Kaybediyor" başlıklı seminer 23 Mart 2013'te gerçekleştirilecek.

Sermaye Piyasası Profesyonelleri (SPP) Derneği üyelerine yönelik olarak 23 Mart 2013 tarihinde saat 11:00 -13:00 arasında Borsa İstanbul Araştırma Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Orhan Erdem tarafından bireysel yatırımcıların davranışlarını analmaya yönelik "Borsalarda Kim Kazanıyor, Kim Kaybediyor" başlıklı bir seminer düzenlenecektir.

 

Kayıt ve detaylar için tıklayın.

2013-02-08

Sermaye Piyasası Profesyonelleri (SPP) Derneği İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı işbirliğinde "Türkiye'de Türev Piyasalar: Bilinmeyen Gerçekler" semineri 23 Şubat 2013'te gerçekleştirildi.

Sermaye Piyasası Profesyonelleri (SPP) Derneği üyelerine yönelik olarak 23 Şubat 2013 tarihinde saat 11:00 -13:00 arasında türev ürünlere ilişkin deneyimlerin Garanti Bankası Hazine Pazarlama ve Finansal Çözümler Yöneticisi Mehmet Batman, CFA tarafından uygulamalı olarak paylaşıldığı bir seminer düzenlendi.

2013-02-04

Sermaye Piyasası Profesyonelleri (SPP) Derneği İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı işbirliğinde Şubat ayında VIOP eğitimi düzenledi.

2 Şubat 2013 tarihinde Borsa İstanbul'un desteği ile Sermaye Piyasası Profesyonelleri Derneği ve Özyeğin Üniversitesi İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı işbirliğinde "Tüm Detaylarıyla Uygulamalı Opsiyon İşlemleri" konulu eğitim çalışması düzenlenmiştir.

Eğitime ait duyuru broşürü için lütfen tıklayınız.

2012-12-17

Sermaye Piyasası Profesyonelleri (SPP) Derneği İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı işbirliğinde türev araçlar lisans eğitimi düzenledi.

15-16 Aralık 2012 tarihlerinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavlarından "Türev Ürünleri Müşteri Temsilciliği Lisanslama" sınavlarının "Türev Araçlar" ve "Vadeli İşlem Opsiyon Piyasaların İşleyişi" modüllerine yönelik yoğunlaştırılmış kurs düzenlemiştir. Sermaye Piyasası Profesyonelleri Derneği ve Özyeğin Üniversitesi İstanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvarı işbirliğinde gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış kurs programına sınırlı sayıda katılımcı kabul edilmiştir.

 

Eğitime ait duyuru broşürü için lütfen tıklayınız.

2012-09-12

Sermaye Piyasası Profesyonelleri (SPP) Derneği kuruluş töreni 11 Eylül 2012'de gerçekleştirildi.

Sermaye Piyasası Profesyonelleri (SPP) Derneği kuruluş töreni 11 Eylül 2012 tarihinde İstanbul, Swissôtel'de gerçekleştirilmiştir. Çok sayıda davetlinin hazır bulunduğu törenin onur konukları EFFAS- Avrupa Finansal Analistler Birlikleri Federasyonu Başkanı Jesus Lopez Zaballos ve EFFAS'ın akademik danışmanı Profesör Michael Theobald olmuştur. 22 Mart 2012'de 50. Yılını kutlayan EFFAS,  27 üye ülkeden 16 bini aşkın sermaye profesyonelini bir araya getirmektedir.

 

Kuruluş töreni'ne ait duyuruyu görüntülemek için lütfen tıklayınız.

E-BÜLTEN
SPP Derneği e-bültenlerinin size düzenli olarak ulaştırılmasını istiyorsanız lütfen tıklayınız.